Accueil Dossiers Drogue & prostitution Nos actions Media Le Comité Participer Journaliste? Vidéo Elections Archives Contact NL >>
© Comité Alhambra 2019 - www.comitealhambra.be - www.facebook.com/quartieralhambra - comitealhambra@gmail.com
Comité Alhambra
Mathias Vanden Borre (N-VA) et le Comité Alhambra Survol 2018 2018 Elections 2018: Bilan politique: 10/10 Voici un résumé des actions des différents membres de la majorité sortante vues à travers la presse, des vidéos, notre enquête politique, nos échanges de mails et de messages sur Facebook lors de ces dernières années. N-VA-jongeren komen met 5-puntenplan voor Brusselse Noordwijk 2.0: 24/09 ... ‘Het is onbegrijpelijk dat malafide cafés, afwerkhotels, mensenhandelaren en zware criminelen kunnen floreren in deze wijk. Nochtans zijn er wel degelijk alternatieven voor deze mensonterende toestanden. Antwerpen heeft reeds jaren geleden aangetoond dat dankzij een integrale aanpak straatprostitutie kan worden gebannen en een wijk op relatief korte termijn terug kan opleven. Een gecontroleerde omgeving met politie en andere hulpdiensten, een stringent "ramenbeleid" met eventueel een "Brusselse Villa Tinto" en samenwerking tussen alle betrokken diensten en het nachtleven zijn sleutelrecepten om deze zwarte pagina in Brussel om te slaan.’ ... Close: 'Politie pakt Brusselse Alhambrawijk prioritair aan' - Bruzz - 11/09 ... ‘Brussels burgemeester Philippe Close (PS) gaf de cijfers maandagavond vrij op vraag van oppositielid Johan Van den Driessche (N-VA). Recent trok het wijkcomité Alhambra nog aan de alarmbel over het drugsgebruik in de wijk dat uit de hand dreigt te lopen.’ ...